SEO Analysis of your site


Complete Detailed Analysis

http://accteka.pl

Analyzed on 2017-11-10 11:15:08

About this Analysis


This is a specially targeted analysis of your site http://accteka.pl. It points out the most important aspects in terms of user experience as well as search engine exposure that needs attention to start getting traffic and retained visitors.
We have created our own algorithm to score your site. After reviewing thousands of websites in our algorithm, we have noticed that a site which scores 75 and above must be already receiving search engine traffic with good social exposure. If yoursite is anywhere below 75, you need to start acting immediately to improve your website promotion.

Your website Score

Your website social marketing status

The below stats are for your website http://accteka.pl and not your facebook or social pages.

Reddit Shares


0

Total Facebook Likes


16

Pinterest Pins


0

Google Plus:


0

Stumble Upon:


0

Linkedin


0

Alexa Rank:


0


Your website social meter

Search engines have evolved, social status today holds a very important role in search engine ranking. External factors including the social exposure, the number of quality backlinks adds a lot of weightage to rank a website on the search engines.


This pie chart will show you the intensity of popularity over different social media network so that you can concentrate your efforts on the weak areas.

Social Meter:


The Observations


 1. Title
 2. Usługi księgowe Warszawa | Usługi audytorskie | Accteka

  60% Complete

 3. Keywords


 4. Description

 5. Usługi księgowe Warszawa, biuro rachunkowe Warszawa, audyt, biegły rewident Warszawa, outsourcing księgowości, accounting services Warsaw, audit Warsaw


 6. Keywords in URL
 7. Excellent, keywords found in your URL 8. Alt Tags
 9. You have 0 images without alt tags. out of 9 images on the page.
 10.  Excellent


 11. Facebook Likes
 12. You only have 16 Likes.Your facebook likes needs immediate improvement.


 13. Pinterest Pins
 14. Pinterest Pins are great way of sharing content, your website is only shared 0 times on pinterest, make your content more shareable, join social combo plan


 15. Google Plus
 16. Your website is not shared on Google plus enough, they are only 0 , It is very crucial for ranking in google, make your content shareable, to speed up, join our social combo.


 17. Linkedin
 18. Your website is not shared on Linkedin enough, they are only 0 , It is very crucial for ranking in google, make your content shareable, to speed up, join our social combo.


 19. Alexa Rank
 20. Your website has good traffic, your Alexa Traffic Rank is 0, you are on the right track. If you wish to expedite, join our social combo plan. 21. Keyword Density:
 22. Body Text Keyword cloud showing the most and least used keywords on the page.

  Below are the keywords which are prominently used in your webpage. Kindly review them to make sure you are not using unnecessary keywords not relevant to your business.

  This is very useful to get a bird eye on which keywords are most prominently used on your page. So that you are not diluting the keyword density on untargeted keywords.

  ugi ksi gowe warszawa audytorskie accteka homeus ugicennik gowo wycena audytuo naslinki wiedzakontakthomeus wiedzakontakt audyt dok adnie dopasowane twoich potrzeb antidotum bariery biurokratyczne prowadzisz biznes tworzymy jego zaplecze oferujemy skuteczne rozwi zania zakresie dla przedsi biorc nej skali dzia alno przeprowadzamy badania sprawozda finansowych polsce freelancerzy specjalno ciksi przychod rozchod rycza karty podatkowema osobowe dowolne obszaryksi rednie norodne bran epe rachunkowe wsp kapita owe polskie udzia zagranicznympe rachunkoweaccteka zesp wiadczonych specjalist firma przede wszystkim ludzie wykonujemy dobrze swoj prac dlatego chcemy nie musimy nasaccteka daje wyb model tradycyjny oparty jest dokumentach papierowych elektroniczny obejmuje dokumenty przesy ane online papierowedostarczasz formie papierowej lub odbieramy ciebie onlineotrzymujesz dost oprogramowania cego ania dokument elektronicznej cejaccteka kompleksowe portfolio optymalna wsparcie prawne przek adaj dobre decyzje biznesowe naszych klient nasi pracownicy swoim wiadczeniem dzie audytbadania finansowychszybka wycenape zgodne ustaw rachunkowo cikadry acekalkulacja wynagrodze adek zus dokumentacja pracowniczaksi uproszczonapodatkowa wsprawozdawczo finansowasprawozdania finansowe standard polskich oraz mssf doradztwo prawnewsparcie optymalizacjaoutsourcingpraca tymczasowa nych formachzak adanie ekpomoc prawna przy rejestracji nowych podmiot waccteka skalowalne plany cenowe gowych sprawd nasze podstawowe startowe form cejpakiet freelancer jednoosobowa bez vat pln netto miesi cznie kpir prowadzenie ewidencjivat ewidencji wpispit obliczenie zaliczki pitzus przygotowanie cznej deklaracjiwi mini deklaracja vatjpk jednolity plik kontrolnypit ewidencja gowavat kontrolnycit cznejraport czny rachunek wynik wwi cej tylu nam zaufa serdecznie dzi kujemy jestem trenerem osobistym mog czas moim klientom musz traci swojej energii sprawy administracyjne accteki wielokrotnie yli rad kiedy tego potrzebowa polecam agnieszka owencoach pracuj jako radca prawny jak dzisiaj racji mojego zawodu analiza przepis moja codzienno mimo zdecydowa outsourcing zapewnia elastyczno planowanie spotka klientami poniewa sto wyje innych miast acctek zbigniew jankowskiradca jeste firm programistyczn bardzo cenimy praktycznie zawsze emy liczy cenne wskaz wki zmienili ostatnio gow zadowoleni naszego wyboru codesolutionfilip marczewski cicielrzetelnie prowadzona jedno najwa niejszych zada dego biznesu wiadczone przez prostu spokojny sen