SEO Analysis of your site


Complete Detailed Analysis

https://www.japanesegrammar.pl

Analyzed on 2017-01-17 14:32:22

About this Analysis


This is a specially targeted analysis of your site https://www.japanesegrammar.pl. It points out the most important aspects in terms of user experience as well as search engine exposure that needs attention to start getting traffic and retained visitors.
We have created our own algorithm to score your site. After reviewing thousands of websites in our algorithm, we have noticed that a site which scores 75 and above must be already receiving search engine traffic with good social exposure. If yoursite is anywhere below 75, you need to start acting immediately to improve your website promotion.

Your website Score

Your website Social Marketing Status

The below stats are for your website https://www.japanesegrammar.pl and not your facebook or social pages.

Reddit Shares


0

Total Facebook Likes


0

Pinterest Pins


0

Google Plus:


5

Stumble Upon:


0

Linkedin


0

Alexa Rank:


3465878


Your website social meter

Search engines have evolved, social status today holds a very important role in search engine ranking. External factors including the social exposure, the number of quality backlinks adds a lot of weightage to rank a website on the search engines.


This pie chart will show you the intensity of popularity over different social media network so that you can concentrate your efforts on the weak areas.

Social Meter:


The Observations


 1. Title

  Intro - Słownik online gramatyki języka japońskiego

  60% Complete

 2. Keywords

  strona główna, słownik, gramatyka, online, japoński, projekt, Japonia, intro, main page, Japanese language, grammar, dictionary, 辞典, 日本語, 文法, 日本 3. Description

  Strona główna Słownika online gramatyki języka japońskiego. Sposób posługiwania się słownikiem, kategorie, katalogi, indeksy. Słownik ma docelowo objąć wszystkie zagadnienia gramatyczne wymagane na poszczególne poziomy międzynarodowego egzaminu kompetencji językowej - JLPT. Autorem wszystkich wpisów jest dr Krzysztof Wojciech Olszewski, a słownik powstaje pod patronatem Instytutu Języka Angielskiego Uniwersytetu Śląskiego w formie wiki. Welcome to a website of the first Japanese language grammar online dictionary written in Polish. The dictionary will cover all the grammar required at the subsequent levels of the international Japanese language competence exam - JLPT. Those will also be accompanied by detailed explanations, indexes, a kanji dictionary, grammar notes, etc.


 4. Keywords in URL

  Excellent, keywords found in your URL


 5. Alt Tags

 6. You have 5 images without alt tags. out of 29 images on the page.
 7.  Alt tags needs immediate attention

 8. Facebook Likes

  You only have 0 Likes.Your facebook likes needs immediate improvement.


 9. Pinterest Pins

  Pinterest Pins are great way of sharing content, your website is only shared 0 times on pinterest, make your content more shareable, join social combo plan


 10. Google Plus

  Your website is not shared on Google plus enough, they are only 5 , It is very crucial for ranking in google, make your content shareable, to speed up, join our social combo.


 11. Linkedin

  Your website is not shared on Linkedin enough, they are only 0 , It is very crucial for ranking in google, make your content shareable, to speed up, join our social combo.


 12. Alexa Rank

  Your website Alexa Rank needs improvement, Its  3465878 , The higher the Alexa Number, the lesser your site popularity. 13. Body Text: Keyword cloud showing the most and least used keywords on the page.

  Below are the keywords which are prominently used in your webpage. Kindly review them to make sure you are not using unnecessary keywords not relevant to your business.

  This is very useful to get a bird eye on which keywords are most prominently used on your page. So that you are not diluting the keyword density on untargeted keywords.

  intro ownik online gramatyki zyka japo skiego przejd tre wyszukiwania menu strona wna ostatnie zmiany losowa pomoc dyskusja tekst owy historia spis jak pracowa ownikiem artyku problemowe indeksy grab headline animator witaj wnej stronie ownika ten jest projektem naukowo dydaktycznym docelowo obj wszystkie zagadnienia wsp czesnego wymagane poszczeg lne poziomy dzynarodowego egzaminu jlpt cej informacji temat znajdziesz owniku zobacz wizyt tego projektu led komunikaty techniczne kanale rss archiwum komunikat stron mnie zapoznaj profilem autora dowiedzie tym projekcie przeszukuj wed kategorii nowe wpisy subskrybuj chwili obecnej esz subskrybowa poprzez kana social mediach icon design abhishek pipalva prawami autorskimi statystyki tej wiki najciekawsze ostatniego miesi subiektywny wyb przeczytaj enia metodyczne dowiesz jaki spos tworzy zajrzyj aktualno ledzi wpis lub otw oknie wreszcie czym nie dzie uko czone warto wnie czyta sze cone szerszym zagadnieniom czas regularnie publikowa wykaz wszystkich znale indeksie problemowych aby atwo wyszuka dane zagadnienie gramatyczne zosta wyposa ony kilka indeks alfabetyczny owych sku termin rym definicje zakresu skiej ywanych opisach patrz skr ach szukaj specjalistycznych indeksach dla lnych mowy postpozycji przys rzeczownik formalnych klasyfikator klasyfikuj poziom materia popularnych podr cznik klasyfikacja lekcji approach japanese intermediate pre advanced lna ska nauczania shoky podstawowy rednio zaawansowany bieg zbli native speakera uwaga uwagi naukowym autor obecnym etapie bierze pod uwag liwo zak adania przez ytkownik kont tworzenia ustrzec przed botami wandalami miecaj cymi kny wiat czona otwierania dyskusji ale zapraszam czytelnik zamieszczania swoich komentarzy komentarzach disqusa dej strony masz pytania opinie skontaktuj wpisz ksi doi figshare published tweet follow japgramjiten enable javascript view comments powered disqus http www japanesegrammar index php title oldid ostatnio zmodyfikowano sty udost pniana licencji copyright krzysztof wojciech olszewski creative commons podano inaczej zasady zachowania poufno cio skiegoinformacje prawneskontaktuj kategoria administracjaukryta publikacja mapa licznik google page rank narz dzia linkuj cezmiany