SEO Analysis of your site


Complete Detailed SEO Analysis

http://www.karyaltd.com

Analyzed on 2018-07-25 20:38:05

About this Analysis


This is a specially targeted analysis of your site http://www.karyaltd.com. It points out the most important aspects in terms of user experience as well as search engine exposure that needs attention to start getting traffic and retained visitors.
We have created our own algorithm to score your site. After reviewing thousands of websites in our algorithm, we have noticed that a site which scores 75 and above must be already receiving search engine traffic with good social exposure. If yoursite is anywhere below 75, you need to start acting immediately to improve your website promotion.

Your website Score

Your website social marketing status

The below stats are for your website http://www.karyaltd.com and not your facebook or social pages.

Reddit Shares


0

Total Facebook Likes


6

Pinterest Pins


0

Google Plus:


0

Stumble Upon:


0

Linkedin


0

Alexa Rank:


11436609


Your website social meter

Search engines have evolved, social status today holds a very important role in search engine ranking. External factors including the social exposure, the number of quality backlinks adds a lot of weightage to rank a website on the search engines.


This pie chart will show you the intensity of popularity over different social media network so that you can concentrate your efforts on the weak areas.

Social Meter:


The Observations


 1. Title
 2. Karya Ambalaj,Karya Plastik,kağıt çanta,naylon poşet,karton kutu,koli,baskılı koli

  60% Complete

 3. Keywords


 4. Description


 5. Keywords in URL
 6. Excellent, keywords found in your URL 7. Alt Tags
 8. You have 27 images without alt tags. out of 43 images on the page.
 9.  Alt tags needs immediate attention


 10. Facebook Likes
 11. You only have 6 Likes.Your facebook likes needs immediate improvement.


 12. Pinterest Pins
 13. Pinterest Pins are great way of sharing content, your website is only shared 0 times on pinterest, make your content more shareable, join social combo plan


 14. Google Plus
 15. Your website is not shared on Google plus enough, they are only 0 , It is very crucial for ranking in google, make your content shareable, to speed up, join our social combo.


 16. Linkedin
 17. Your website is not shared on Linkedin enough, they are only 0 , It is very crucial for ranking in google, make your content shareable, to speed up, join our social combo.


 18. Alexa Rank
 19. Your website Alexa Rank needs improvement, Its  11436609 , The higher the Alexa Number, the lesser your site popularity. 20. Keyword Density:
 21. Body Text Keyword cloud showing the most and least used keywords on the page.

  Below are the keywords which are prominently used in your webpage. Kindly review them to make sure you are not using unnecessary keywords not relevant to your business.

  This is very useful to get a bird eye on which keywords are most prominently used on your page. So that you are not diluting the keyword density on untargeted keywords.

  karya ambalaj plastik anta naylon karton kutu koli bask blog site haritas yazi boyutunu sekt nde doldurduk veninize ekk ediyor tecr birikimlerimiz ile daha nice llar birlikte diliyoruz taray nler rel antalar dosya zarf kurdela ler hayallerle lar siz hayal edin biz ger ekle tirelim modern teknoloji retim yarat dizayn kalite ven resince teri retici deste cak dostluklar zaman uygun fiyatlar sat sonras iade ullar lanmas kar sayg firma ili kilerinde reklilik teslimat deneyimli uzman kadro ilkelerimizden vermeden geni bir portf ula firmam bundan sonrada yeni yat mlar pazarlama anlay yla terilerimize iyi ekilde hizmet verme azmiyle malar recektir nda ankara sipari dayal malzemeleri retmek pazarlamak amac kurulmu olup bug kadar kesintisiz olarak faaliyetini irketimiz kurulu undan kadarki erisinde iki ana alt faaliyet stermi bunlar yard malzemelerdir tasar kileri departmanlar ndan olu faaliyetleri bulunan irket merkezimizde lmektedir rkiye genelinde sahip olan memnuniyetini temel ilke edinmi politikam esas dayand rarak faaliyetlerini amas teslim retti terilerimiz hareket ederek onlar istekleri rultusunda kaliteliyi optimal fiyat retmeyi retimin ulu kabul etmi uygulam ali imiz rlerden bazilari eczane grubu kuyumcu ter opt hastaneler med kalc kolatacilar pastaneler cupcake macaron kutulari kurumsal kurumlar benzeri hazir konfeks yon baskili ket zel logo tasarimlari malzemesi ihtiya bizimle meden karar vermeyiniz destek karyaambalaj gmail karyaltd karyapazarlama inde abilece iniz bilgiler torba eti hediye kutusu ikolata hediyelik kutular mukavva medikal malzeme kurdele ucuz resmi kurum imalat konfeksiyon haz giyim etiket kuma etiketi giysi etiketleri ambalajda eczaneler retiminin yan standart kaliteli zevkli rselleriyle turdu umuz altarnatifleri optik iler pastane eker reticilerine zarif itleri saat bujiteri cevharat steren firmalara nceki sonraki katalo pdf lemek daki linke klay katalog jpg format zip tfen bekleyiniz lenmesi saniye rebilir add url search engines website links checker tool bize kanallardan abilirsiniz adres tan hiz san tic kaz karabekir caddesi rnek han tler telefon faks sitemizin ekran piksel renk kalitesi bit tir web sitesi ilgili soru veya lerinizi asugezkarya adresine nderiniz son tirilme tarihi design copyright asugez

 22. Keyphrase found on your page.

 23. Single Keywords


  ambalaj, bask, karya, karton, kutu, teri, anta, koli, ler, grubu, ile, gmail, plastik, malzemesi, ankara, dosya, lar, tasar, olu, ucuz, irketimiz, retim, ihtiya, sekt, malzemeleri,

  2 Keywords Phrase


  karya ambalaj,
  ambalaj malzemesi,
  karton kutu,
  bask ambalaj,
  ihtiya lar,
  olu turdu,
  ambalaj malzemeleri,
  ler grubu,
  turdu umuz,

  3 Keywords Phrase


  ambalaj malzemesi altarnatifleri,
  malzemesi altarnatifleri karya,
  altarnatifleri karya ambalaj,
  karya ambalaj katalo,
  umuz ambalaj malzemesi,
  zevkli tasar rselleriyle,
  bask ambalaj malzemesi,
  bask kaliteli zevkli,
  kaliteli zevkli tasar,


 24. OnPage Links
 25. There are total 50 backlinks found on your page out of which 5 are external links

  There are total 14 links without anchor text

  45 Internal Links

  35% Complete (success)

  5 External Links

  20% Complete (warning)
 26. H1 Tags
 27. You are not using H1 tags effectively H1 Not Used


 28. H2 Tags
 29. H2

  Firmamız 1991 yılında Ankara' da firma baskılı, siparişe dayalı  Ambalaj malzemeleri üretmek ve pazarlamak  amacıyla kurulmuş olup, bugüne kadar kesintisiz olarak faaliyetini sürdürmüştür. Şirketimiz İlk Kuruluşundan Bugüne kadarki süre içerisinde  iki ana başlık altında faaliyet göstermiş  olup; bunlar Plastik ve Kağıt Ambalaj Malzemeleri ile yardımcı malzemelerdir.

 30. You are using H2 effectively Content used in the H2 are relevant to the page 31. Your Page H Tag Structure

  H1


  0

  H2


  1

  H3


  0

  H4


  0

  H5


  0

  H6


  0


  Keep the H tag structure logical


 32. You are not using canonical url
 33. Its good you are using text attributes to highlight important content.
 34. Good you are using Sitemap file
 35. You are not using robots.txt file. Use it to control who can access your site.
 36. Good you are using favicon
 37. Good, we found a blog on your site
 38. Your page loadtime is optimal. Good Work.
 39. Your website is not w3validated, it has 267 errors
 40. Your website is missing a rel='Publisher' tag for linking Google+ Page.
 41. Great, you are using meta viewport to configure other displays
 42. Your website is missing language meta tag, This tag is particularly useful for non-english and multiple language websites. Search engines which indexes websites on base of language read this tag.
 43. You are not using Open Graph Protocol.

Things to do


 • Your website traffic is growing but can be expediated with targeted efforts.
 • Your facebook like requires immediate improvement.
 • Your Google Plus shares are very low, you are ignoring a gold mine.
 • Linkedin shares needs improvement. Use share buttons on your content.
 • Pinterest Shares are very low, Pinterest shares generate a lot of exposure and traffic.
 • Emphasize on your facebook promotion to receive more user inputs, appreciations and comments.
 • Very low stumble upon shares, add social sharing buttons on your site to increase your website exposure.
 • Description of your website needs improvement.
 • You can use your keyword tags more effectively.
 • H1 tag is not used effectively.
 • Your images needs relevant alt tags with targeted keywords.
 • Use italics attributes on your page.
 • Use acronym attribute on your page.
 • Use abbr attribute on your page. (for HTML5)
 • Use dfn (definition) tag on your page if appropriate.
 • Use Robots.txt file. Robots file works as a gatekeeper, use it for your benefit.
 • You are not using Language Meta.
 • Your website is not w3validated, it has 267 errors.
 • Add rel='Publisher' tag for linking Google+ Page.
 • You are not using Open Graph Protocol.

Common Todos


 • Set preferred domain (www/non www)
 • Remove Inline CSS
 • Keep text to html ration of atleast 2:1
 • Add Tweet Button
 • Add Facebook Share / Like Button
 • Add Google +1 button
 • Add an Apple Icon
 • Make sure website is responsive
 • Use Breadcrumb to display navigation structure with or without links
 • Use meaningful pagenames rich with keywords.

Your website needs immediate improvement