SEO Analysis of your site


Complete Detailed SEO Analysis

https://www.trios.com.tr

Analyzed on 2020-03-10 15:37:07

About this Analysis


This is a specially targeted analysis of your site https://www.trios.com.tr. It points out the most important aspects in terms of user experience as well as search engine exposure that needs attention to start getting traffic and retained visitors.
We have created our own algorithm to score your site. After reviewing thousands of websites in our algorithm, we have noticed that a site which scores 75 and above must be already receiving search engine traffic with good social exposure. If yoursite is anywhere below 75, you need to start acting immediately to improve your website promotion.

Your website Score

Links on your website

This area is usualy ignored but holds great importance as to how many internal and external links your website has. The niche of your business and the external links flowing out of your website determines the importance of those external websites as well as the niche of your website.


This pie chart will show you the ratio of internal and external links on your analyzed page.

Link Structure


The Observations


 1. Title
 2. Dijital Web Ajansı | Web Tasarım ve Yazılım Çözümleri | Danışmanlık

  60% Complete

 3. Keywords


 4. Description

 5. Trios, müşterilerine web tasarım, web yazılım geliştirme ve marka danışmanlığı, seo ve sosyal medya danışmanlığı hizmetleri sunan dijital web ajansıdır.


 6. Keywords in URL
 7. Excellent, keywords found in your URL 8. Alt Tags
 9. You have 6 images without alt tags. out of 38 images on the page.
 10.  Alt tags needs immediate attention


 11. Facebook Likes
 12. You only have 0 Likes.Your facebook likes needs immediate improvement.


 13. Google Plus
 14. Your website is not shared on Google plus enough, they are only 0 , It is very crucial for ranking in google, make your content shareable, to speed up, join our social combo.


 15. Alexa Rank
 16. Your website Alexa Rank needs improvement, Its  1564089 , The higher the Alexa Number, the lesser your site popularity. 17. Keyword Density:
 18. Body Text Keyword cloud showing the most and least used keywords on the page.

  Below are the keywords which are prominently used in your webpage. Kindly review them to make sure you are not using unnecessary keywords not relevant to your business.

  This is very useful to get a bird eye on which keywords are most prominently used on your page. So that you are not diluting the keyword density on untargeted keywords.

  dijital web ajans tasar yaz mleri dan manl hakk zda mler projeler terilerimiz haberler leti info trios bestekar ahmet sok ortak ikta stanbul rkiye projeniz var vurusu yap bize ula tak kat soyad email telefon pozisyon iniz developer front designer klama konu irket proje lat tipi geli tirme zel ticaret strateji orta fonksiyonel yararl hareket iren lebilen sunuyoruz yeni deneyimler sunan belirliyor tiriyor erik retiyor reci netiyor nyada sadece sitesi ile kalmadan derece hizmet veriyoruz ndan sosyal medya netimine stratejilerden seo mlara kadar geni bir alanda kimli imizle ola imler yenilikler pozitif sonu lar yoruz light ayd nlatma nyay nlatan markan daha fazlas sonarex turizm tur acentesi malar ehir hatlar vapurlar kurumsal eri ilebilir avarisli firmas mas emes teker nin lider reticisi tasarim platformlarda hedefe man ilk neden nemli oldu unu anlatal gelin sizin neler yapabilece imizi birlikte fedelim responsive dizayn logo katalog bro sitelerinin hedeflenen zeyde etki yaratabilmesi yaln zca nmesi yetmez hem rsel kalite fonksiyonellik olarak markaya etkileyici deneyim siteleri haz rlar mobil uyumlu cihazlarda sitenizi ziyaret edecek ilerin neyi rmek istediklerini onlar hangi ekilde rman gerekti ini belirler buna kurgular ekranda ayn etkiye sahip mlar tirir kullan deneyimi design tecr belerimizin teri kanl klar siteniz ilerine kusursuz uygun nyan nda heyecanla yan zdad grafik gereksinimlerinizi pazarlama hedeflerinize yazilim hayata irdi imiz mant ksal verileri levsel mlarla birle tirerek ihtiyac uygulama ncel altyap teknolojiler zla size zaman teknolojilerle verir tirilebilir larla tam htiyac rlad ihtiya kar layan sunar gereksiz zelliklere para harcamaktan sizi korur hedef kitleye veya hizmetinize projelendirilmi mlerle etkin verimli venli deneyimleriyle ufuklar ios android vazge ilmezleri olan cihazlar uygulamalar stratej dani manlik sekt analiz ediyor trendleri keticileri inceliyor zirveye karacak yol haritalar marka yazarl yen kob leri eski rmaya zorluyoruz kimlik markala platformlar hizmetleri melerine destek oluyoruz online planlamas lan aktif durumda platformlardaki projelerinizde hedefli hizmetimiz deneyimlerimizi payla olu turma pazar terilere slogan gibi arg manlar konumland rma stratejileri belirlenmesi sayg kseltilmesi hedeflerine turulmas inize hayat sitenizin google yandex yahoo bing arama motorlar ralarda kmas yor netimi etkile yarat optimizasyonu kriterlerine yani odakl land olmas alaca verimi maksimuma facebook instagram twitter olmak zere sitelerinde varl zdan nlerinizden hizmetlerinizden internet haberdar stratejiler hizmeti stratejilerine entegre hesaplar zamanda ylemlerle netiyoruz lerin dijitale bak yanl yapmalar gerekenler kapatm eskisi olam yorum diyen ler fazla matil akademi elik tirici rel itimlerinin sunumunun laca lad link nleri devam yesevi bili tirdi veri tirmeleri bizi tercih edenler nbsp yenilik haklar software aittir talebiniz rede geri yapaca

 19. Keyphrase found on your page.

 20. Single Keywords


  web, tasar, dijital, yaz, manl, dan, geli, medya, sosyal, trios, sitesi, seo, zel, ile, tirme, markan, daha, mler, erik, marka, ticaret, malar, mobil, yoruz, haz,

  2 Keywords Phrase


  dan manl,
  web tasar,
  sosyal medya,
  web sitesi,
  geli tirme,
  medya dan,
  daha fazlas,
  ticaret yaz,
  web yaz,

  3 Keywords Phrase


  dijital nyada zirveye,
  nyada zirveye karacak,
  dani manlik dijital,
  manlik dijital marka,
  markan dijital nyada,
  inceliyor markan dijital,
  analiz ediyor trendleri,
  ediyor trendleri keticileri,
  trendleri keticileri inceliyor,


 21. OnPage Links
 22. There are total 99 backlinks found on your page out of which 4 are external links

  There are total 21 links without anchor text

  95 Internal Links

  35% Complete (success)

  4 External Links

  20% Complete (warning)
 23. H1 Tags
 24. H1

  Web Tasarım ve Yazılım

 25. You are using H1 tags effectively Content used in the h1 are relevant to the page


 26. H2 Tags
 27. H2

  TASARIM

 28. H2

  YAZILIM

 29. H2

  STRATEJİ & DANIŞMANLIK

 30. H2

  SEO & SOSYAL MEDYA

 31. You are using H2 effectively Content used in the H2 are relevant to the page


 32. H3 Tags
 33. H3

  Web Tasarım

 34. H3

  Responsive Dizayn

 35. H3

  Erişilebilir Web Sitesi Geliştirme

 36. H3

  Logo Tasarımı

 37. H3

  Katalog & Broşür Tasarımı

 38. H3

  Web Yazılım

 39. H3

  E-Ticaret Yazılım

 40. H3

  Özel Yazılım Geliştirme

 41. H3

  Mobil Uygulama Geliştirme

 42. H3

  Dijital Marka Danışmanlığı

 43. H3

  Dijital Proje Danışmanlığı

 44. H3

  İçerik Yazarlığı

 45. H3

  SEO Danışmanlığı & Uygulamaları

 46. H3

  Sosyal Medya Danışmanlığı & Yönetimi

 47. You are using h3 tags effectively


 48. Your Page H Tag Structure

  H1


  1

  H2


  4

  H3


  14

  H4


  0

  H5


  0

  H6


  0


  Keep the H tag structure logical


 49. Good you are using Canonical url
 50. You are not using text attributes to highlight important content on your site. Try using them
 51. Good you are using Sitemap file
 52. You are not using robots.txt file. Use it to control who can access your site.
 53. Good you are using favicon
 54. Good, we found a blog on your site
 55. Your page loadtime is optimal. Good Work.
 56. Your website is W3C Validated, Excellent
 57. Your website is missing a rel='Publisher' tag for linking Google+ Page.
 58. Great, you are using meta viewport to configure other displays
 59. Your website is missing language meta tag, This tag is particularly useful for non-english and multiple language websites. Search engines which indexes websites on base of language read this tag.
 60. Good you are Open Graph Protocol

Things to do


 • Your website traffic is growing but can be expediated with targeted efforts.
 • Your facebook like requires immediate improvement.
 • Your Google Plus shares are very low, you are ignoring a gold mine.
 • Linkedin shares needs improvement. Use share buttons on your content.
 • Pinterest Shares are very low, Pinterest shares generate a lot of exposure and traffic.
 • Emphasize on your facebook promotion to receive more user inputs, appreciations and comments.
 • You can use your keyword tags more effectively.
 • Use strong text attribute to highlight content on your page.
 • Use italics attributes on your page.
 • Use em attribute on your page.
 • Use acronym attribute on your page.
 • Use abbr attribute on your page. (for HTML5)
 • Use dfn (definition) tag on your page if appropriate.
 • Use Robots.txt file. Robots file works as a gatekeeper, use it for your benefit.
 • You are not using Language Meta.
 • Add rel='Publisher' tag for linking Google+ Page.

Common Todos


 • Set preferred domain (www/non www)
 • Remove Inline CSS
 • Keep text to html ration of atleast 2:1
 • Add Tweet Button
 • Add Facebook Share / Like Button
 • Add Google +1 button
 • Add an Apple Icon
 • Make sure website is responsive
 • Use Breadcrumb to display navigation structure with or without links
 • Use meaningful pagenames rich with keywords.

Your website needs immediate improvement

Order site fix and improvement for a discount today below