SEO Analysis of your site


Complete Detailed SEO Analysis

https://tvnet.lv

Analyzed on 2021-05-15 23:55:54

About this Analysis


This is a specially targeted analysis of your site https://tvnet.lv. It points out the most important aspects in terms of user experience as well as search engine exposure that needs attention to start getting traffic and retained visitors.
We have created our own algorithm to score your site. After reviewing thousands of websites in our algorithm, we have noticed that a site which scores 75 and above must be already receiving search engine traffic with good social exposure. If yoursite is anywhere below 75, you need to start acting immediately to improve your website promotion.

Your website Score

Links on your website

This area is usualy ignored but holds great importance as to how many internal and external links your website has. The niche of your business and the external links flowing out of your website determines the importance of those external websites as well as the niche of your website.


This pie chart will show you the ratio of internal and external links on your analyzed page.

Link Structure


The Observations


 1. Title
 2. TVNET

  60% Complete

 3. Keywords
 4. financenet,ziņas,egoiste,Zinātne,VIedokļi,Ārvalstīs,Kultūra,Auto,Sejas,Sports,māja,receptes,Klik 5. Description

 6. Uzticamas ziņas. Uzzini visu, kas notiek Latvijā un pasaulē.


 7. Keywords in URL
 8. Excellent, keywords found in your URL 9. Alt Tags
 10. You have 25 images without alt tags. out of 135 images on the page.
 11.  Alt tags needs immediate attention


 12. Facebook Likes
 13. You only have 0 Likes.Your facebook likes needs immediate improvement.


 14. Google Plus
 15. Your website is not shared on Google plus enough, they are only 0 , It is very crucial for ranking in google, make your content shareable, to speed up, join our social combo.


 16. Alexa Rank
 17. Your website has good traffic, your Alexa Traffic Rank is 8982, you are on the right track. If you wish to expedite, join our social combo plan. 18. Keyword Density:
 19. Body Text Keyword cloud showing the most and least used keywords on the page.

  Below are the keywords which are prominently used in your webpage. Kindly review them to make sure you are not using unnecessary keywords not relevant to your business.

  This is very useful to get a bird eye on which keywords are most prominently used on your page. So that you are not diluting the keyword density on untargeted keywords.

  tvnetsv komandarekl mapar mumsv stkopa rus starp izra lie iem palest nie jau atkal uzliesmojis konflikts vai prel dija tre ajai intif dai kas atbild gais par eskal cijas uzs anu iesp jama das puses piek port tvnet iztauj abu stniekus toms tfelders assportsfinancenetegoistekult sejasplan taautom jareceptesvideospokiapollo klikabon latvij viedok satiksme krimin lzi rvalst skoronav russtechbizre checkpodk sti dienas covid teritorij vesstils danil aizlieg slimot sek meiten niem dibeniem pak valsti piespiest cilv kus vakcin ties nep pjot bas stulbiem guarana kofe bag acis amazones krastiem sports vakar latvijas hokeja izlase piedz zaud jumu otraj rbaudes pret veici rub krastenberga kauti main les ritmu izlases treneris bols slikt neko neiemet mskaistums sal tlapi eksist sieviete sdesmit gadu laik izaudz teju metrus garu bizi ies tiet att video pasaul maijs profesion anti vakc propagandisti apdraud valstu sabiedr dro domugraudi stratcom konferencesekskluz miljardieris bans atkl porzi attiec don jamo aizmain pirm intervija medijiemskat krievija var mudin nato nepal baltijai diskusijas foto jauns hokej run matulis pasaules empion nenotikt skat galeriju las nas baidens sarun abasu hamas rtrauc aud ana gaz sagrauj kur atrad jazeera korespondentu punkti london ksto protest gazas bombard atbalsta demonstr kot atsak auties tiesas aizliegumam psalas hall sestdien poti mis rekordliels skaits pacientu slimn nedaudz sarucis piektdien jauni infic gad jumi devi miru pozit testulatvij zavadska cija jaucot patlaban nav atbalst izpot liel kais devu seniorilatvij iub rbaud iepirkumus saist kabpils domnieka gavrilova mumu iespaidu krieviju paties atst rietumu sankcijas juma rezult titvnet rezultat double sekm mavericks uzvaru sejas str bergs vardarb imen cietus situ cij neb nebija mairita retv vien tienes vald debates latvija test uzdod savu jaut deput amata kandid tiem nami brailko rinkevi bedr tis sasniedz eiropas pusfin volejbolistes kvalifik turn priek pjas bosnijai hercegovinai devins bukers nok rto suns komandai trail blazers ned slaven singap ras sat vaino sievu iekaro eirov zijas skatuvi desmitgades ball uva gadsimta izg anos fyre festiv fiasko mileni bada naktsskat mode kleitu karstas kaisles stindzino vei tit nika boj izskat sies samantas nesums zij kpv nost amatu rdali formul pirmdien darba maskavas metro atbr voti gandr nava nija mgabals klik gundars tra pan kumiem basketbol dzelzs karu latvie pieredzi nba eilands iesmej pui iepaz paradumiem tinder kosmoss zemes mikrobi komunic citplan sug ugunsgr aizkuli tune kotnes seri pasauli hameleonu rota fenomens galerijas interjers hru ovkas lietuvie projektam iedvesmojo virtuvju konkursa simies virtuv askat latvietes rni uvu jaun kajiem youtube miljon riem lielbrit nij likums policisti tallin notver latvieti braucis nesis aiz rest mpiln trum bez bremz timrots debit dvej auto uzb pirmais brauco ais koka tam der nozares vieni bet citi turpin ignor lielos tirdzniec centrus finan moody saglab kred treitingu eso men stabilu prognozi svin imenes dienu rniem vec cies stilu uguns liesma sarkanaj bik kost betona klu ielas drauds satiksmei ciklons tdien gaid migla lietus neiepriecino laika prognoze vasarai karstuma baltiju sasniegs reti viljams rlijs deividsoni rad motociklu kuru sap vis harley davidson stsm kslas robe andrejs ulcs rai aspazijas vasarn aicina muzeju nakticilv valteri botass vilino pied rdod mercedes amg kleita derlandes karaliene kail kleit walmart aus nevalk maskas piln klientiem darbiniekiem sievietei oper pav sta proced veikta nepareizaj erme pus sture korsik atrastas kapenes podos apglab atliek baiba indriksone mani nopirka kilogramu seren des konfekt aizkustino sts uzmini harmonij tdienas horoskops vdiena nekur steidzas mazliet nemier izklaide klasika pirmizr ivetas apkalnas labdar koncerts dzemd nama fonda atbalstam plkst radio glob pand mija sdienu soci saasin treatment ceturt sezonalatvij bai dzpriek jiem iev ijabs ple stapulone testufinancenet kriptoval lielu kritumu maska negaid pazi ojuma aptauja mijas mumi klientus iedz vot nesp sazin konceptu stingr muma statusa ieg anas krit rijus transports istika tallink ogad nenodro satiksmi mar rut stokholma centri ierosin aut veikaliem labu gaisa kvalit roberta telmahera vad kalev cramo uzvaras lum igaunijas zelta slov kijas izlasi rst biju dinamo aizsargs djaloga bert nam sniegums wizards uzvar lmetieni mod jums atnes jaunu rekordu asv vju pal tas republik frakcijas trampa stefaniku polijas stina rien ekonomisko reformu paketi austr uzlidojumiem joslai lietuv koronav rusu jies igaunij askrimin policijas publiski pie ernesta rieksta sirdsapzi piesakieties policij pats policija veicot krat marihu pistoli patronas naudu policijai iepirkt mobilos iecirk knab veic lprocesu darb ekavas aizdomas jamu dokumentu vilto anukrimin tukuma dienesta nekonstat nolaid rea jot iesniegumu draudiem tukum degu nmpd darbinieka lietu izmekl nove apollo saudz dabu arizon jus rsteidz elektr stab zvilno cis dina pasliktin krievijas skaistums kut ris eiro tirgo izloloto iedvesmas idejas tri paveicami jok uzlabo darbi vdien vizu knifi jebkurai telpai liks gai rzs lai baud tulpju zied holandi arhitekt marts meka daugavas stadions gaida jauno ledus halli zika recenzija albumi emeriem lab reperiem arh ansis liela ksla audio janv identit tes mekl ness saruna dch izdots grupas jaunais albums visapk intervijas kaz liels gandar manas dziesmas tiek izmantotas valodas stund kult izklaides notikumi nakti faktiski britu glass animals repa apvien kreisais krasts dal bnieks ivans baigais izdod albumu kopdziesm apvienojas reperi steps rolands xantikvari prusax zin tne ekolo ija neapzin gas bab novada rtrauks atkritumu iro saisto cbaltie baronu kapiem skumju sukubs boh mas mcilv etri jaunumi arteon shooting brake aizvietot pas zikam mirusi igau komponiste estere megi lnso direktore estris vismaz galven diri enta ezs klaj eza dzejas projekta klausies vinilplate lso sezonas nosl guma koncertu tie raid starptautisk platform aug rekl noda reklama tvnetgrupa lvm rketings marketings lvredakcijazinas lvlietved birojs lvsia grupa banka swedbank iban lvhaba satekles iela latvijasekojiet mums aplik manda kontakti noteikumi

 20. Keyphrase found on your page.

 21. Single Keywords


  vakar, maijs, ties, latvij, par, foto, skat, tvnet, bas, video, galeriju, sports, sejas, rvalst, latvijas, pasaul, vald, cilv, covid, vesstils, pret, anu, auto, iem, lzi,

  2 Keywords Phrase


  skat ties,
  ties galeriju,
  tvnet sports,
  latvij vakar,
  sports vakar,
  rvalst vakar,
  ties video,
  lzi maijs,
  krimin lzi,

  3 Keywords Phrase


  tvnet sports vakar,
  vakar pirmizr ivetas,
  ivetas apkalnas labdar,
  klasika vakar pirmizr,
  sports vakar video,
  latvij vakar covid,
  nama fonda atbalstam,
  pirmizr ivetas apkalnas,
  sports vakar latvijas,


 22. OnPage Links
 23. There are total 670 backlinks found on your page out of which 19 are external links

  There are total 255 links without anchor text

  651 Internal Links

  35% Complete (success)

  19 External Links

  20% Complete (warning)
 24. H1 Tags
 25. H1

  Izraēlas-Palestīnas konflikts

 26. H1

  Covid-19 Latvijā un pasaulē

 27. H1

  TVNET Sports

 28. H1

  Latvijā

 29. H1

  Ārvalstīs

 30. H1

  Kriminālziņas

 31. H1

  Māja

 32. H1

  Kultūra+

 33. H1

  Zinātne

 34. H1

  Mūzika

 35. You are not using H1 tags effectively Content used in the h1 are relevant to the page


 36. H2 Tags
 37. You are not using H2 tags effectively
 38. H2 Not Used 39. Your Page H Tag Structure

  H1


  10

  H2


  0

  H3


  0

  H4


  0

  H5


  0

  H6


  0


  Keep the H tag structure logical


 40. Good you are using Canonical url
 41. You are not using text attributes to highlight important content on your site. Try using them
 42. Good you are using Sitemap file
 43. You are not using robots.txt file. Use it to control who can access your site.
 44. Good you are using favicon
 45. Good, we found a blog on your site
 46. Your page loadtime is optimal. Good Work.
 47. Your website is W3C Validated, Excellent
 48. Your website is missing a rel='Publisher' tag for linking Google+ Page.
 49. Great, you are using meta viewport to configure other displays
 50. Your website is missing language meta tag, This tag is particularly useful for non-english and multiple language websites. Search engines which indexes websites on base of language read this tag.
 51. Good you are Open Graph Protocol

Things to do


 • Your facebook like requires immediate improvement.
 • Your Google Plus shares are very low, you are ignoring a gold mine.
 • Linkedin shares needs improvement. Use share buttons on your content.
 • Pinterest Shares are very low, Pinterest shares generate a lot of exposure and traffic.
 • Emphasize on your facebook promotion to receive more user inputs, appreciations and comments.
 • Title of your website needs improvement.
 • Description of your website needs improvement.
 • You can use your keyword tags more effectively.
 • H2 tag is not used effectively.
 • Your images needs relevant alt tags with targeted keywords.
 • Use strong text attribute to highlight content on your page.
 • Use italics attributes on your page.
 • Use em attribute on your page.
 • Use bold attribute on your page.
 • Use acronym attribute on your page.
 • Use abbr attribute on your page. (for HTML5)
 • Use dfn (definition) tag on your page if appropriate.
 • Use Robots.txt file. Robots file works as a gatekeeper, use it for your benefit.
 • You are not using Language Meta.
 • Add rel='Publisher' tag for linking Google+ Page.

Common Todos


 • Set preferred domain (www/non www)
 • Remove Inline CSS
 • Keep text to html ration of atleast 2:1
 • Add Tweet Button
 • Add Facebook Share / Like Button
 • Add Google +1 button
 • Add an Apple Icon
 • Make sure website is responsive
 • Use Breadcrumb to display navigation structure with or without links
 • Use meaningful pagenames rich with keywords.

Your website needs immediate improvement

Order site fix and improvement for a discount today below